Hur mycket får man i pension om man aldrig har jobbat
Blogg

Hur mycket får man i pension om man aldrig har jobbat

Så mycket får man i pension om man aldrig jobbat!

Är du nyfiken på hur mycket pension man får om man aldrig arbetat? Pensionssystemet i Sverige är en komplex struktur som bygger på en kombination av inkomst, tid på arbetsmarknaden, och mycket mer. Men vad händer för de som aldrig har jobbat?

Garanterad pension, vad är det?

För de som aldrig har jobbat, eller jobbat mycket lite, finns det en miniminivå av pension som garanteras av staten, känd som Garanterad pension. Det är ett skyddsnät designat för de med låg eller ingen arbetsinkomst. Om din totala pension ligger under ett visst belopp, kan du få ett tillskott i form av garanterad pension.

Pensionstyp Belopp Betalas ut
Garanterad pension 8031 kr/mån max Hela livet
Allmän pension Baserad på inkomst Hela livet
Tjänstepension Baserad på anställning Hela livet eller temporärt

Vem kan få garanterad pension?

Vem som helst som har bott i Sverige i minst 40 år mellan 16 och 64 års ålder kan ha rätt till garanterad pension. Om man har bott kortare tid i Sverige, reduceras beloppet.

Hur påverkas pensionen om jag börjar arbeta?

Om du börjar arbeta kommer din allmänna pension att påverkas, eftersom den baseras på din arbetsinkomst. Ju högre inkomst, desto mer pension får du.

Slutord

Pension kan vara en svår nöt att knäcka. Men oavsett om du har jobbat eller inte, finns det skyddsnät på plats för att se till att du har en viss ekonomisk säkerhet i pensionsåldrarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *